سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زینب مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
امیر حسین ناظمی – استاد گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
اصغر اصغری مقدم – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
عطا ا…. ندیری – دانشجوی دکترای هیدروژئولوژی گروه زمین شناسی از دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه استفاده از روشهای ژئواستاتیستیک برای تخمین متغیرهای مکانی با استفاده از داده های همان متغیر (کریجینگ) در علوم آب و خاک بسیار مورد توجه متخصصین قرار گرفته است. با توجه به اهمیت اطلاع از وضعیت کیفیت آب زیر زمینی برای مصارف کشاورزی و نیز هزینه بر و وقت گیر بودن اندازه گیری پارامترهای CL و SAR یافتن راهکاری برای تخمین آنها با استفاده از پارامترهایی که اندازه گیری آنها راحت تر است امری ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه برای تخمین پارامترهای مذکور در دشت شبستر از تخمین تک پارامتری کریجینگ استفاده گردید. نتایج حاصل از روش کریجینگ و مدلهای رگرسیونی انتخاب شده برای برآورد CL و SAR به کمک معیار آماری R2 و RMSE مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش کریجینگ با ضریب همبستگی بالا و نیم تغییر نمای گوسی انتخاب شده نتایج دقیقتری را برای پیش بینی مکانی ارائه می دهد.