سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی خوش روش – دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی نوروزی – دانشجوی دکتری خاکشناسی
محبوبه قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

افزایش غلظت یوننیترات در محلول خاک و سپس آبشویی آن به سمت سفره های آب زیرزمینی سبب افزایش غلظت نیترات در آب شده و می تواند مشکلات فراوان بهداشتی و بوم شناختی ایجاد کند نیترات علاوه بر چرخه طبیعی ازت در اثر ورود فاضلاب انسانی مواد زاید شهری و صنعتی و همچنین فعالیت های کشاورزی وارد منابع آب و خاک شده و اثرات نامطلوبی بر سلامتی مصرف کنندگان برجای می گذارد شبکه عصبی مصنوعی ANN و سیستم عصبی – فازی ANFIS به عنوان مدلهایی که با تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود امکان استخراج روابط غیرخطی و نامشخص را فراهم می سازد در بسیاری از علوم به ویژه آب موفق ظاهر شده است در این تحقیق از تکنیکهای هوشمند نظیر شبکه عصبی و سیستم عصبی فازی به عنوان ابزاری کاملا انعطاف پذیر در شبیه سازی تغییرات غلظت نیترات چاه و چشمه استفاده شده است. نتایج نشان داد که مقدار نیترات با روش سیستم عصبی فازی بهتر از روش شبکه عصبی پیش بینی شده است و همچنین نیترات چشمه بهتر از نیترات چاه شبیه سازی شده است.