سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی خوش روش – دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی نوروزی – دانشجوی دکترای خاکشناسی
محبوبه قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

با توجه به محدود بودن منابع آ ب در بخش کشاورزی به کارگیری هر راه کاری به منظور صرفه جویی در مصرف آب و نیز افزایش سطح زیرکشت از اهمیت زیادی برخوردار است یکی از این راه کارها کم آبیاری است همچنین شوری خاک فاکتور محیطی مهم محدود کننده تولیدات زمینهای کشاورزی است شوری خاکهای کشاورزی و منابع آب یک مشکل جهانی در مناطق آبیاری شده است و موجب تخریب زمین می شود که بر تولیدات غذایی اثر دارد دراین مطالعه از سیستم آبیاری قطره ای نواری Tape یک در میان استفاده شده است جهت پیش بینی مقدار رطوبت حجمی و هدایت الکتریکی خاک از پارامترهای ورودی دبی آب آبیاری شوری اب آبیاری فاصله از قطره چکان و مدت زمان آبیاری استفاده گردید که ۸۰ درصد از تعدادکل داده ها برای آموزش سیستم عصبی فازی و ۲۰ درصد باقیمانده جهت تست نمودن این سیستم به کارگرفته شد