سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا قاسمی – دانشیارگروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا سهرابی – استادیارگروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
غلامرضا آهنی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
ابوحمزه صائب – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

پیش نیاز اولیه جهت انجام مطالعات تمامی پروژه های مقاوم سازی تعیین مشخصات مصالح است. در پروژه هایی که سازه آنها از بتن تشکیل شده است مهمترین مشخصه مورد نیاز، مقاومت فشاری بتن می باشد که تعیین آن در روند انجام مطالعات از اهمیت بسزایی برخوردار است. دراین مقاله از شبکه های عصبی تابع بنیادی شعاعیRBF , BP برای پیش بینی مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن با مقاومت بالا استفاده شده است. مدل شبکه عصبی ارائه شده پس از آموزش کافی بوسیله داده های واقعی مربوط به آزمایش های صورت گرفته روی بتن، قادر به پیش بینی مقاومت بتن خواهد بود