سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی عسکر زارع درنیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق الکترونیک
ناصر ملکشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
محسن گلرویان – دانشجوی کارشناسی ارشد برق
خسرو حسینی – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:

درمدیریت منابع آبی یک سطح رفاه از هرکشور با مقدار مصرف آب آشامیدنی هرفرد و کیفیت آن مشخص می شود هرچندمدلهای آماری و تصادفی برای کیفیت و نرخ مصرف آب وجود دارد ولی آنها برمبنای مقادیر عددی هستند که کار با این مقادیر ممکن است منجر به عدم محاسبات دقیق و از بین رفتن اطلاعات همراه باشد اما درراهبرد سیستم فازی که یک سیستم خبره می باشد طراحی می تواند منحصرا برمبنای اطلاعات زبانی گرفته شده از کارشناسان باشد که درعین سادگی بسیار دقیق می باشند دراین مقاله ورودی سیستم فازی شامل سه پارامتر وزن افراد درجه حرارت هوا و نرخ فعالیت بدنی است خروجی مورد نظر هم مصرف آب آشامیدنی است سیستم کنترلرفازی استفاده شده ممدانی است که شامل ۳۶ قانون است و با دستورات شریطی این قوانین به هم مربوط می شود