سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
محسن گلیان – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی
ابراهیم شریفی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
احمدرضا ایزدی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی

چکیده:

یکی از مشکلات اساسی پس ا زحفاری تونل امکان پایین افتادن سطح آب زیرزمینی و تاثیر آن برمنابع آب اطراف تونل می باشد این موضوع براثر ایجاد یک سطح آزاد و درنتیجه زهکش نمودن آبهای زیرزمینی اتفاق می افتد دراین مطالعه شعاع تاثیر هیدروژئولوژیکی ناشی از حفاری تونل انتقال آب سبزکوه بررسی گردیده است این تونل به طول ۱۰۶۰۰ متر در کمربند زاگرس و در پهنه زاگرس مرتفع در استان چهار محال و بختیاری واقع گردیده است این پهنه از کمربند زاگرس غالبا شامل واحدهای پالئوزوئیک و مزوزوئیک است و گسترش واحدهای سنوزوئیک و جوانتر در آن محدودتر است واحدهای مسیر تونل شامل شیل و ماسه سنگهای پالئوزوئیک و سازندهای دالان خانه کت، سورمه – نیریز، داریان – فهلیان، کژدمی، سورک، ایلام و گورپی می باشند