سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا ناطقی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ
بابک عزیزی – کارشناس ایمنی صنعتی

چکیده:

حفاری به کمک آتشباری یکی از مرسوم ترین روشهای حفاری زیرزمینی است که بصورت گسترده برای حفاری تونلها و فضاهای زیرزمینی در ابعاد مختلف به کار می رود کاربرد مواردمنفجره علیرغم نتایج سودمند در افزایش راندمان حفاری تاثیرات نامطلوبی چون صدای ناهنجار، لرزش هوا و زمین، پرتاب سنگ و غیره را به همراه خواهد داشت یکی از تاثیرات نامطلوب مواد منفجره به خصوص در انفجارهای زیرزمینی تغییر فشار جبهه موج هوا بهدلیل فشارگازهای ناشی از انفجار مواد منفجره است که در صورت عدم رعایت اصول ایمنی موجب صدمات زیادی به تاسیسات و تجهیزات موجود و نیروی انسانی شاغل درمحدوده نزدیک به انفجار خواهدشد