سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهسا سباح – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرحناز شهریاران – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
صدیقه نبی ئیان – استادیار و عضو هیئت علمی بخش اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در دهه های اخیر با توسعه فرهنگ، بهداشت و تکنولوژی، افزایش نسبی درآمدهای سرانه و افزایش سریع و روز افزون جمعیت، نیاز عمومی به مصرف بیشتر پوشاک افزایش یافته است. در چنین وضعیتی محصولات راهبردی همچون پنبه به عنوان اصلی ترین و ضورری ترین نهاد در تولید پوشاک اهمیت ویژه ای دارد. کشت پنبه نقش اساسی در توسعه صنعت ریسندگی و تولید پوشاک دارد و صادرات این محصول می تواند تأثیر بسزایی در افزایش درآمد ملی کشور داشته باشد. از آنجا که قیمت محصولات کشاورزی از جمله پنبه با نوسانات زیادی مواجه است و انجام پیش بینی می تواند به نحو مؤثری به تصمیم گیری ها مساعدت کند از اینرو مطالعه حاضر با هدف پیش بینی قیمت اسمی پنبه صورت گرفته است. در این تحقیق برای پیش بینی از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است و داده های مورد استفاده مربوط به دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۶۵ می باشد.