سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا فتح آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
محمدحسین بصیری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، گروه معدن

چکیده:

هر گونه برنامه ریزی برای آینده مستلزم داشتن برآورد از وضعیت آتی است و این کار فقط با پیش بینی میسر می باشد. بنگاه های تولیدی برای انجام برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها و بررسی سرمایه گذاری جدید جهت توسعه و مواردی از این قبیل، همواره با ریسک ها و نوسانات ناشی از تغییر قیمت بازار مواجه هستند. عدم اطمینان از وضعیت آینده باعث زیان های شدید و حت عدم رغبت سایرین برای ورود به بازار می شود. از این رو فعالان بازار از دیرباز به دنبال یافتن راه کارهایی برای پیش بینی قیمت ها و ایجاد آرامش معاملاتی بوده اند. فلز مس در صنایع مختلف کاربردهای فراوانی داشته و از فلزاتی است که تأثیر زیادی بر توسعه صنعتی و اقتصادی کشورها دارد، از این رو نوسان قیمت مس در دوره های مختلف، بازتابی از شرایط اقتصادی دنیا به شمار می رود. در این تحقیق، با بکارگیری روش شبکه های عصبی مصنوعی و با توجه به قیمت ماهیانه مس و عوامل مؤثر بر نوسانات آن، قیمت مس برآورد شد و نتایج بدست آمده، با معیارهای عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی مدل های ساخته شده نشان داد، مدل روش شبکه عصبی با توپولوژی ۱-۲۵-۸ قادر است با خطایی کمتر از سایر مدل ها، قیمت مس را با ۰/۹۶-( VAF-80/7, MSE-0/003, R(2 و NSE-0/99 پیش بینی نماید.