سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فاطمه مولایی – کانون هماهنگی دانش و صنعت کاتالیست
حسین سیاوشی – کانون هماهنگی دانش و صنعت کاتالیست

چکیده:

ارتباط نزدیک میان تولید و مصرف فلزات و میزان توسعه یافتگی، اهمیت زیربنایی فلزات را در اقتصاد هر کشور آشکار می سازد. در این جاست که در اختیار داشتن یک پیش بینی دقیق از قیمت این محصولات در آینده ارزش و اهمیت زیادی پیدا می کند. در این مقاله قیمت روی در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ به روش های میانگین متحرک، میانگین متحرک وزنی، هموار سازی نمایی و هموارسازی نمایی تعدیل شده برآورد گردیده و سپس نتایج پیش بینی با قیمت های واقعی مقایسه شده اند و در نهایت روش های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتیجه بررسی نشان داد که مدل هموارسازی نمایی تعدیل شده با پارامترهای ۱٫۱- α و ۰٫۱۵-β بهترین پاسخ را می دهد و قیمت روی در سال ۲۰۱۳ با استفاده از این مدل ۲۰۲۳ دلار بر تن تخمین زده می شود.