سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

ملیحه بکشلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مهدی بکشلو – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده:

بطور کلی یکی از مهمترین اهداف ساختار مدل های اقتصادی امر پیش بینی است که بر خلاف بسیاری از بازارهای مهم، بازار محصولات کشاورزی از عرصه تحقیقات نوین پیش بینی به دور مانده، به گونه ای که مطالعات انجام شده نیز غالباً به پریانه روش های اقتصاد سنجی استوار است. در این میان بررسی محصولاتی که دارای بیشترین نوسان هستندف ضروری تر می باشد. این تحقیق با هدف پیش بینی قیمت محصول سیب زمینی و گوجه فرنگی انجام گرفت. دوره مطالعه شامل سال های ۱۳۸۹-۱۳۸۸ بود، که در آن داده ها به صورت هفتگی از سازمان کل میادین میوه و تره بار گردآوری شد. الگوهای مورد استفاده برای پیش بینی شامل الگوهای خود توضیح (AR)، میانگین متحرک (MA)، خود توضیح هم انباشتگی میانگین متحرک (ARIMA)، تعدیل نمایی یگانه، تعدیل نمایی یگانه با روند خطی، تعدیل نمایی دوگانه و تعدیل نمایی دوگانه با روند خطی می باشد. نتایج نشان داد، در محصول گوجه فرنگی بر اساس معیار حداقل خطای پیش بینی از میان الگوهای مورد استفاده، الگوی ARIMA در مقایسه با سایر الگوها خطای کمتری داشت، در حالیکه در محصول سیب زمینی الگوی تعدیل نمایی دوگانه با روند خطی کمترین خطا را نسبت به سایر روش ها نشان داد.