سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا اکبری – گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
عنایت اله تفضلی –
لادن یدالهی –

چکیده:

قیمت محصولات کشاورزی معمولا با نوسانات زیادی مواجه است و انجام پیش بینی می تواند در تصمیم گیری ها موثر باشد. هدف این مطالعه پیش بینی قیمت محصول انار و شناخت الگوی مناسب پیش بینی برای دوره ۱۳۸۹ -۱۳۷۹می باشد. پس از بررسی ایستایی سریها، تصادفی بودن متغییرها با استفاده از دو آزمون ناپارامتریک والد- ولفریتز و پارامتریک دوربین واتسون بررسی شد. بر اساس نتایج این آزمونها، تمام سریهای قیمت اسمی این محصول و همچنین سری قیمت واقعی به عنوان سریهای غیر تصادفی و پیش بینی ارزیابی شد. الگوهای مورد استفاده برای پیش بینی از روشARIMA است. نتایج نشان می دهد که در پنچ سال آینده قیمت انار در ایران رشد صعودی خواهد داشت. در پایان راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت ای محصول ارائه گردیده است