سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا خان تیموری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گروه کامپیوتر ارشد
شبنم محمدحسنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گروه کامپیوتر ارشد

چکیده:

باتوجه به پیشرفت روزافزون وکاربرد نرم افزار درحوزه های مختلف قابلیت اطمینان نرم افزار نقش بسیار مهمی درطول مدت زمان حیات نرم افزار ایفا می کند قابلیت اطمینان نرم افزار از مشخصه های اصلی کیفیت نرم افزار و مهمترین فاکتور مورد انتظار مشتریان محصولات نرم افزاری است قابلیت اطمینا با شکست نرم افزار درزمان اجرا کاهش می یابد و میزان تحمل پذیری خطا بلوغ نرم افزار و میزان قابلیت بازیابی نرم افزار از عوامل مهم و تاثیر گذار برروی قابلیت اطمینان نرم افزار می باشند مدلهای مختلفی برای تخمین قابلیت اطیمنان نرم افزار وجود دارد دراین مقاله از مدل شبکه های بیزین با درنظر گرفتن عوامل تاثیر گذار برروی قابلتی اطمینان برای پیش بینی استفاده شده است و طی این بررسی از نظرات متخصصین حوزه قابلیت اطمینان برای جمع آوری داده های اولیه مورد نیاز استفاده شده است همچنین این شبکه برای پیش بینی درنرم افزار Netica پیادهسازی شده و ارزیابی احتمال قابلیت اطمینان قابل انجام است.