سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی معصومی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی
ندا دشتیاری – فارغ التحصیل دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آم
مهرناز کیایی – فارغ التحصیل دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آم

چکیده:

بیواتانل از نژادهای کلر و کاولی (Keller and Cowley) سورگوم شیرین با استفاده از پودر آنزیمی حاصله از میکرواورگانیسم تریکودرما رسی RT-P1 تولید شد[۱]. در این مقاله، پیش بینی غلظت سلولی، حین تولید اتانل از سورگوم شیرین، توسط شبکه عصبی مصنوعی انجام شد. برای این منظور از شبکه عصبی پیش خور چند لایه استفاده شد. شبکه عصبی طراحی شده در پیش بینی غلظت سلولی حاصله در تولید بیو اتانل از سورگوم شیرین، بسیار دقیق بود. بنابراین از شبکه عصبی مصنوعی می توان به عنوان یک ابزار قدرتمند برای پیش بینی غلظت سلولی در تولید بیواتانل از سورگوم شیرین استفاده نمود.