سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میلاد اقتداری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه تهران
غلامرضا هروی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

در یق حاضر مدلی جهت پیش بینی هزینه های پروژه با توجه به عملکرد زمانی و هزینه ای پروژه، به کمک تکنیک مدیریت ارزش کسب شده ۱ و با توجه به شرایط واقعی ناشی از عدم قطعیت ها و اعمال فاکتورهای ریسک با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلوMonte-CarloSimulation ارائه می گردد. کلیه عدم قطعیت ها توسط توابع توزیع احتمالاتی مربوط به هزینه، که بر اساس اطلاعات موجود از پروژه های پیشین و قضاوت کارشناسی بنا گردیده اند لحاظ شده و با استفاده از روش های شبیه سازی خطوط مبنای هزینهی غیرقطعی پروژه Project Stochastic S-Curve تعیین خواهند گردید.