سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان کاملی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمود مییر – استادیار گروه عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی راجی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

امروزه استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی درشاخه های گوناگون علوم مورد توجه قرار گرفته است با استفاده از این روش می توان فرایندهایی را که وقوع آنها از یک رابطه ی خطی و معین تبعیت نمی کند شبیه سازی و پیش بینی کرد طراحی دقیق سیستمهای سازه ای مستلزم انالیزهای دقیق دینامیکی و استاتیکی غیرخطی می باشد ملدسازی و محاسبات لازم برای قابهای دارای میانقاب و وقت گیر می باشد لذا در تحقیق حاضر جهتکاهش حجم محاسبات مورد نیاز برای تعیین پاسخ لرزه ای قابهای بتنی دارای میانقاب از شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده و کفایت آنها در پیش بینی پاسخ لرزه ای قابهای بتنی بررسی شده است دراین تحقیق در مرحله اول با تغییر پارامترهای موثر در رفتار لرزه ای قابهای بتنی مسلح مدلسازی شده اند و با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی مطابق با دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود تغییر مکان هدف مدلها بدست آمده است. در مجموع ۸۵۰ داده جهت آموزش آماده شده است.