سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید وارسته پور – استادیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق -دبیر کمیته تخص

چکیده:

در سالهای اخیر جهت بهسازی و تقویت تیرهای بتنی، از روش اتصال خارجی ورق های کامپوزیت کربن / اپوکسی به تیر استفاده می شود. تعیین ظرفیت نهائی این تیرها با استفاده از روشهای متداول به علت نوع گسیختگی و رفتار غیر خطی امکان پذیر نخواهد بود. در محاسبه ظرفیت باربری این تیرها، تعیین نوع گسیختگی در زمان شکست از نکات مهم محسوب می گردد. در این مقاله نحوه تعیین بار نهائی، نوع گسیختگی و معرفی یک مدل تئوری جهت پیش بینی ظرفیت تیر های تقویتی و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی ارائه خواهد شد.