سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی بهروزی – کارشناسی ارشد بیوالکتریک دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا دلیری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این سوال که چطور مغز انسان دانش مفهومی را نمایش میدهد و آن را در قشر سازماندهی میکند، در زمینههای علمی زیادی مورد بحث است.مطالعات تصویر برداری مغز نشان میدهد که الگوهای فضایی مختلف از فعالیت عصبی، متناظر با فکر کردن در باره دستههای معنایی مختلف از تصاویر و لغات هستند. در این مقاله نشان میدهیم که کلاس بندی کننده آموزش دیده توانایی پیش بینی طبقه معنایی از فعالیت مغز متناظر با هر شئ نمایش داده شده را دارد. این یافتهها وجود وضعیتهای روانی پایدار، توزیع شده، جمعی و قابل شناسایی متناظر با مفاهیم اشیاء را نشان میدهند.