سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حاصل امینی – دانشجوی دکتری استخراج معدن،دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد عطایی – استاد گروه استخراج معدن،دانشگاه صنعتی شاهرود
سید رحمان ترابی – دانشیار گروه مهندسی معدن،دانشگاه صنعتی شاهرود
امید سعیدی – دانشجوی دکتری استخراج معدن،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

میزان حداکثرنشست ناشی ازمعدن کاری زیرزمینی ضریبی ازضخامت لایه زغالی استخراج شده می باشد این ضریب بدون بعد که یکی ازپارامترهای اصلی به منظور پیش بینی حرکت ها و تغییر شکلهای زمین درحین معدن کاری درزیرساختمان ها رودخانه ها و خطوط راه آهن می باشد به عنوان ضریب نشست شناخته می شود تعیین کردن میزان دقیق ضریب نشست یکی ازمشکلات مهم درپیش بینی نشست می باشد برای نیل به این هدف دراین تحقیق ازشبکه عصبی مصنوعی ANN و سیستم تطبیقی استنتاجی عصبی فازی ANFIS استفاده شدها ست پارامترهای موثر برروی ضریب نشست از قبیل خصوصیات مکانیکی سنگهای روباره ضخامت و عمق معدن کاری زاویه شیب لایه زغالی و ضخامت لایه سست شدگی به عنوان پارامترهای ورودی درهردو مدل ANFIS,ANN به منظور پیش بینی ضریب نشست که خروجی هردو مدل می باشد درنظر گرفته شدند.