سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین باقرزاده قنبرآبادی – موسسه آموزش عالی اسرار مشهد و دانشگاه بیرجند
پویا تدین رودی – دانشگاه بیرجند
جلیلی غیور صفار – دانشگاه بیرجند

چکیده:

امروزه استفاده از منابع تجدید پذیر به دلیل کمبود و محدودیتهای منابع فسیلی و آلودگیهای ناشی از آن در حال گسترش است. باد و خورشید بزرگترین منابع انرژی تجدید پذیر هستند که به نظر کارشناسان امر، به دلیل قطعیت تابش خورشید نسبت به باد، بدون شک آینده از آن تولیدات پراکنده با استفاده از تابش خورشید خواهد بود. در این مقاله یک روش ترکیبی که به صورت مدل کردن سیستم فازی به وسیله شبکه عصبی می باشد معرفی میگردد؛ با یک بار آموزش این سیستم فازی- عصبی ANFIS، سعی در پیش بینی سالانه تابش خورشید با کمترین خطا و بیشترین دقت ممکن شده است. سپس از نتایج منتجه جهت تولید انرژی الکتریکی توسط سلولهای فتوولتائیک بهره گرفته شده و در مرحله بعد با استفاده از شبیه سازی در نرم افزار HOMER یک بار محلی و دور از شبکه توزیع مانند روستاهای فاقد برق، مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان به ارزیابی اقتصادی بین سیستم فتوولتاییک و شبکه توزیع بر حسب فاصله از شبکه توزیع و تعداد خانوار مختلف پرداخته شده است.