سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمود حسینی –
خشایار نصری فر –
جعفر جوانمردی –

چکیده:

یکی از مراحل مهم در فرآوری گاز طبیعی جداسازی دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن از آن می باشد. از طرفی دی اکسید کربن جزء گاز های گلخانه ای بوده لذا انتشار آن در محیط باعث پدیده گلخانه ای و گرم شدن زمین می گردد. از این رو ارائه مدلی برای پیس بینی رفتار ترکیبات موجود در گاز طبیعی حاوی دی اکسید کربن به منظور جلوگیری از ایجاد دی اکسید کربن جامد بسیار حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق از یک مدل ترمودینامیکی برای بررسی تعادل جامد- گاز به منظور تشکیل یخ خشک، مربوط به ترکیبات گازی شامل دی اکسید کربن استفاده خواهد شد. برای انجام محاسبات در فاز گازی از معادله حالت NB و PPR78 استفاده می شود. برای محاسبه ضرائب a و b مربوط به معادله حالت از قانون اختلاط واندروالس استفاده شده است. در مورد فاز جامد، با توجه به بالا بودن نقطه سه گانه دی اکسید کربن نسبت به سایر ترکیبات موجود در فاز گازی می توان فاز جامد را دی اکسید کربن خالص در نظر گرفت. برای محاسبه فوگاسیته فاز جامد از مدل ارائه شده توسط پرانیتز استفاده شده است. در انتها نتایج به دست آمده توسط مدلسازی با نتایج آزمایشگاهی ارائه شده توسط زارع نژاد مقایسه و صحت آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.