سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی رسول زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز
افشین حیدری –
جعفر جوانمردی – دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

در این کار، شرایط تشکیل هیدرات گاز طبیعی با استفاده از تئوری واندروالس و پلاتو که در سال ۱۹۵۹ ارائه شد و در آن از روابط ترمودینامیک کلاسیک و آماری، به ترتیب برای محاسبه پتانسیل شیمیایی آب در ساختارهیدرات استاندارد (خالی) و واقعی (پر) استفاده شده است، پیش بینی شده است. برای محاسبه فوگاسیته جزء مهمان و شرایط تشکیل هیدرات از چهار معادله حالتNB و SRK ،RK ،PR به طور جداگانه استفاده شده است و با مقایسه دماهای تشکیل هیدرات با نتایج آزمایشگاهی مختلف، درصد خطای هر معادله حالت محاسبه شده است که در بین معادلات حالت استفاده شده، معادله حالتPRنسبت به سه معادله حالت دیگر خطای کمتری داشت و از دقت بالاتری برخوردار بود