سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهسا عربی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی شیمی
محمدرضا دهقانی – استادیار مهندسی شیمی

چکیده:

چیلرهای جذبی سرماسازهایی هستند که به دلیل مصرف برق کم و نیز امکان استفاده از آنها در خورشیدی امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. استفاده از لیتیوم بروماید در چیلرهای جذبی مشکلاتی چون بازدهی کم، کریستالیزاسیون و خوردگی را به همراه دارد. در این مقاله رفتار فازی مخلوط لیتیومبروماید و لیتیوم کلراید به منظور پیشبینی شرایط تشکیل رسوب در چیلرهای جذبی با روش تجربی تعیین گردید. سپس تعادل جامد-مایع برای این سیستم با مدل های ترمودینامیکی مدلسازی شد. برای محاسبه ی ضریب اکتیویته از مدل Extended UNIQUAC استفاده شد. این مدل توافق خوبی با داده های تجربی با خطای کمتر از ۳ % نشان داد.