سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه ایرانمنش – مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرمان
عباس علوی راد –

چکیده:

امروزه سرمایه گذاری دربورس بخش مهمی از اقتصادکشور راتشکیل میدهد به همین دلیل پیش روند آتی قیمت سهام برای سهامداران از اهمیت خاصی برخوردار است تا بتوانندبالاترین بازده را از سرمایه گذاری خود کسب نمایند تحقیق حاضر با هدف پیش بینی شاخص قیمت سهام به عنوان مهمترین ابزار شناسایی بورس اوراق بهاردار و کمک به سرمایه گذاران جهت کاهش ریسک ناشی ازسرمایه گذاری انجام شده است بدین منظور از داده های ماهانه سری زمانی سالهای ۱۳۷۶ لغایت ۱۳۸۸ و متدولوژی باکس جنکینز و مدلی کلی ARIMA بهره گرفتیم بررسی داده های سری زمانی مذکور حاکی از قابلیت پیش بینی شاخص قیمت سهام توسط مدل ۱و۱و۲ ARIMA درفاصله زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۲ بوده و با توجه به سوال تحقیق روند آتی شاخص قیمت سهام برای سالهای ۸۹و۹۰ پیش بینی گردیده است.