سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد بانشی – دانشگاه شهید باهنر کرمان عضو انجمن پژوهشگران جوان
مهین شفیعی – دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه مهندسی نفتو گاز
حسین نظام آبادی پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه مهندسی برق
محمدرضا بهزادی جو – کارشناس عملیات مخازن شرکت نفت وگاز زاگرس جنوبی شیراز

چکیده:

برای ارزیابی وامکان سنجی اقتصادی باید اطلاعات کاملی از مخازن بدست آورد رایج ترین روش برای آگاهی یافتن از ساختارهای زیرین عملیات چاه نگاری و تفسیر نمودارهای آن می باشد برای بدست آوردن شاخصهای پتروفیزیکی نظیر اشباع و تخلخل باید از اطلاعات آزمایشگاهی و زمین شناسی نیز استفاده کرد ارزیابی دقیق با استفاده از روشهای رایج نیاز به مهارت اطلاعات و زمان زیاد ی دارد دراین تحقیق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی سعی شد که در زمان کوتاه تر و با اطلاعات کمتری ارزیابی سازند صورت گیرد ۴۰۰۰۰ داده چاه نگاری معتبر و تخلخل ارزیابی شده مربوط به یکی از میادین جنوب ایران وجود دارد ا زمهمترین عوامل در کارایی شبکه های عصبی انتخاب داده های ورودی شبکه است نکته دیگر این است که با انتخاب بهترین ویژگی ها و کاهش داده های ورودی می توان هزینه و مشکل جمع آوری اطلاعات را کاهش داد