سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بنت الهدی طالبی ورکلایی – دانشجو کارشناسی ارشد منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
مینا نعمتی کوتنایی – کارشناس ارشد سازه های آبی شرکت مهندسی مشاور توسعه پایدار جلگه،

چکیده:

مطالعات سیل به منظور برنامهریزی و مدیریت این پدیده طبیعی از جمله مسائل مبتلا به کشور است. قرارگرفتن شهر ها و روستاهای کشور در مناطق کوهپایه ای، از میان رفتن پوشش گیاهی، رعایت نکردن حریم امنیتی رودخانه هایی که غالباً از میان و یا کنار شهرها می گذرند، ساخت و ساز های بی رویه در مسیر رودخانه ها، زیر کشت بردن اراضی کنار رودخانه ها و سایر عوامل مشابه، از دلایل اصلی وقوع جریان های سیلاب می باشد. تخریب شدید منابع طبیعی موجب شده است سیلابها سال به سال چه از نظر تعداد وقوع و چه از نظر شدت خسارات افزایش یابند. برای پیشگیری خسارات ناشی از وقوع سیلاب، می بایست احتمال وقوع و بزرگی سیلاب های مهم بر آورد شود و با به کارگیری روش های مناسب و تأسیسات خاص، اثرات سیلاب کنترل گردد. در این تحقیق با استفاده از تواناییهای مدلHEC-RASو الحاقیهی(HEC-GeoRAS به بررسی پهنههای سیل در ۶ کیلومتر انتهایی رودخانه ماشلک نوشهر پرداخته شد. برای شبیه سازی ابتدا با استفاده ازHEC-geoRAS هندسه رودخانه تعریف و مقاطع عرضی ازTIN استخراج گردید، سپس پهنه های سیل با دوره بازگشت های مختلف برای جریان ماندگار بدست آمد، همچنین با بررسی پارامترهای هیدرولیکی، مناطقی که نیاز به تمهیدات سازهای دارند مشخص گردید