سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد سرادار – کارشناس ارشدمکانیک سنگ
حسینعلی لازمی – عضو هیئت علمی گروه معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
سیدمرتضی حیدری – کراشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
مهدی اسلام زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

چکیده:

یکی از اصول توسعه پایدار شناسایی نقاط بحرانی است سازه های مجاور شیبهای طبیعی عمرانی و معدنی جز این نقاط است برای جلوگیری از خطر باید سطح لغزش احتمالی را تعیین کرد ودرصورت لزوم ضریب ایمنی افزایش داده شود دراین مقاله به روشهای رایج جهت تعیین جابجایی در سطح شیب دار مانند GPS و ترازیابی اشاره شده است در روش بکار گرفته شده پس از مشخص نمودن بردارهای جابجایی سطوح لغزش به کمک این بردارها مشخص گردید سپس حجم واقع شده روی سطح لغزش را بصورت بلوکهای جداگانه در نظر گرفته و وزن هریک از قطعات محاسبه گردید. از این مقادیر م یتوان در تعیین ضریب ایمنی با روشهای معمول تعادل حدی استفاده کرد. دستگاه موقعیت یاب جهانی GPS این قابلیت را دارد که اثر زمین لرزه های طبیعی و مصنوعی و یا درحالت عادی هرگونه جابجایی درمدت زمان وموردنظر با دقت خوبی به صورت بردارهای کلی جابجایی بیان کند.