سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مردانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
حسن امینی جهرمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

دراین تحقیق به منظور اعمال راهکارهای مناسب مدیریتی و بررسی وضعیت سفره آب زیرزمینی دشت قطب اباد جهرم در بخشهای مختلف با استفاده ازمدل سری زمانی شبیه سازی و پیش بینی مقادیر آتی سطح آب زیرزمینی صورت گرفت مدل آماری برتردراین تحقیق مدل اریمای فصلی ضربی ARIMA(2,1,1)× (۲,۱,۲ می باشد دراین مطالعه ا زداده های سطح ایستابی دشت قطب آباد موجود در سازمان آب استان فارس که بصورت ماهانه برداشت شده اند استفاده شد. روند خطی این داده ها نشان از کاهش سطح آب زیرزمینی از سال ۷۷ تا سال ۸۹ با شیب ۰/۰۸۹۷- دارد همچنین تغییرات شاخص فصلی مشخص کرد که بیشترین میزان تراز ماهانه آب زیرزمینی طی سالهای ۷۷ تا ۸۹ مربوط به اسفندماه و کمترین میزان تراز آب زیرزمینی مربوط به ابان ماه است برای شناسایی مولفه های موجود در سری زمانی و مشخص کردن ضرایب مدل توابع خود همبستگی و خودهمبستگی جزئی محاسبه و نمودار همبستگی نگار ترسیم شد.