سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – کارشناسارشد زمین شناسی مهندسی- موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان
ابراهیم شریفی تشتیزی – کارشناسارشد زمین شناسی مهندسی- موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان
احمدرضا ایزدی – کارشناسارشد زمین شناسی- موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان

چکیده:

حفاری مکانیزه تمام مقاطع تونلها توسط ماشین حفاری تونل، دارای تاریخچهای نزدیک به یک دهه در ایران است. بررسی عملکردTBMبخش بسیار مهمی از پروژه حفاری تونل است و پارامتر مهمی در انتخاب روش و نوع ماشین حفاری میباشد. در این مقاله پیشبینی سرعت نفوذTBMبر مبنای روشNTH در تونل انتقال آب سبزکوه مورد بررسی قرار گرفته است. این تونل به طول بیش از ۱۰ کیلومتر طراحی گردیده و تودهسنگهای مسیر آن دارای شرایط مختط و از جنسهای آهک، آهک مارنی، مارن، شیل، ماسهسنگ و دولومیت تشکیل گردیده است. مهمترین مزیت روشNTH در نظر گرفتن تاثیر شرایط زمین و خواص تودهسنگ میباشد. در این مطالعه سرعت نفوذ متوسط در ساعت و سرعت پیشروی متوسط در روز برای دستگاه محاسبه گردیده است و بیشترین و کمترین سرعت نفوذ در لایههای سنگی مسیر تونل برآورد گردیده است.