سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی
نوید جلال کمالی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده:

یکی از مسائل اصلی درطراحی سازه های انتقال آب، تعیین سرعت جریان در بازه های شیب دار به خصوص شیب شکن های مانع دار می باشد. سازه فوق شامل تعدادی بلوک با جانمایی خاص و هندسه متفاوت بوده کهازنزدیکی تاج شروع و تا پاشنه پایین دست ادامه می یابد. به دلیل آشفتگی جریان و نامتقارن بودن هندسه آبراه، امکان محاسبه سرعت در نقاط دلخواه وجود ندارد به همین دلیل تخمین سرعت نیازمند استفاده از مدل سازی های فیزیکیو یا عددی می باشد. استفاده از روش های فوق دارای محدودیت های زیاد از جمله سرعت پایین درانجام محاسبات، هزینه بالای مدل سازی و محدودیت های فیزیکی بوده و زمانی که هدف ازانجام مدل سازی مشخص کردن سرعتجریان در شرایط مختلف هندسه، دبی و شیب سازه باشد عملا امکان انجام محاسبات وجود ندارد. برای حل مشکلاتفوق استفاده از تکنیک های رایانش نرم مانند شبکه های عصبی مصنوعی توصیه شده که برای این منظور با استفاده از نتایج تعداد محدودی آزمایش در بازه مورد نظر، مابقی نتایج توسط ابزار ذکر شده تخمین زده می شود. در این مقالهبا استفاده از نتایج ۱۶ آزمایش انجام شده بر روی مدل فیزیکی یک شیب شکن مانع دار، شبکه عصبی منتج از ۱۲ آزمایش آموزش داده شده و نتایج تخمین زده شده با واقعیت مقایسه شده است