سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سیدحسینی – کارشناس ارشد مهندسی عمران
محمود بینا – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

سازه هایی مانند سدبا اهداف گوناگونی ازلحاظ اجتماعی اقتصادی برروی رودخانه هاساخته می شوند ولی ازانجا که ساخت یک سدباعث بوجود آمدن تغییراتی درمسیر طبیعی رودخانه و مورفولوژی آن خواهد شد جهت جلوگیری ازتبعات منفی ناشی ازین تغییرات و به حداقل رساندن آنها باید اثراتناشی ازاین دگرگونی و تغییرات درحالت احداث سد و بعداز آن مورد بررسی قرارگیرد یکی از اثرات احداث سد دررودخانه ها انباشته شدن رسوبات درمخزن سد و ازدیاد قدرت حمل رسوب آب خارج شده از سد می باشد که این پدیده درنهایت منجر به کف کنی یا پایین افتادگی بستررودخانه می باشد که این امر سبب اختلاف پتانسیل موثربالا دست و پایین دست سد و افزایش گرادیان هیدرولیکی زیرآن تشکیل نشدن کامل پرش هیدرولیکی درحوضچه آرامش سد عدم آبگیری سازه هایی مانند ایستگاه پمپاژ آبگیرها و آبشستگی پایه پل ها درپایین دست خواهد شد دراین تحقیق سعی گردیده تا انی پدیده درپایین دست سدمخزنی جره برروی رودخانه زرد که بخشی ازحوضه آبریز بزرگ مارون – اعلا جراحی می باشد که با استفاده از مدول هیدرودینامیک hd و مدول انتقال رسوبات ST نرم افزار MIKE11باتوابع انتقال رسوب مختلف مورد بررسی قرارگرفته است