سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده مرضیه حامدی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محیا عامریان –
سید مصطفی حامدی –
مهدی یعقوبی –

چکیده:

یکی از اشکالات عمده بسیاری از شبکه های عصبی مصنوعی قابلیت توصیف ضعیف آنهاست هرچند دربسیاری از موارد از شبکه های عصبی مصنوعی بهطور موفقیت آمیزی استفاده شده توضیح نحوه عملکرد آنها مبهم است زیرا دانشی که درآنها جاسازی شده درتوابع فعال سازی و ارتباطات بین نرون ها توزیع شده است برای همین دانش به دست آمده از شبکه عصبی برای کاربران شفاف نیست و نمی توان صحت و سقم آن را به وسیله خبره های آن زمینه سنجید برای همین به استخراج قوانی نهفته درشبکه های عصبی می پردازیم دراین مقاله روشی برای استخراج قانون بوسیله سیستم فازی نوع دوم ارایه شده است این قوانی از داده های الکتروکاردیوگرام استخراج شده اندو می توانند تا ۷۸% زنده ماندن بیمار را درست پیش بینی کنند.