سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبداله حسینی – استادیار دانشگاه تهران
علی صحراپیما – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بدلیل بالابودن هزینه پایش سلامتی سازه استفاده از آن در موارد خاص توجیه پذیر است، از طرف دیگر روشهای متداول در ارزیابی وضعیت پلها،مانند بازرسی عینی دقت لازم را ندارند. این معایب، نیاز به یک روش کم هزینه و دقیق تر را آشکار می کند. در این مقاله یک روش کم هزینه تر ونسبتا دقیق با قابلیت استفاده در کلیه پلهای فلزی معرفی می شود که براساس زوال خستگی المان ها و اتصالات سازه استوار است. برای بدست آوردن تابع زوال خستگی، ابتدا بر اساس تستهای دینامیکی مدل اجزای محدود سازه کالیبره شده است. بار زنده در حین بهره برداری و نیز بار زنده شبیه سازی شده در آینده، به سازه کالیبره شده اعمال شده و سپس با استفاده از معیارهای خستگی و مفاهیم قابلیت اطمینان و نیز شبیه سازی مونت کارلو، زمان تعمیر و زمان جایگزینی محاسبه شده است