سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد رضا زارع مهرجردی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم ضیاء آبادی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بهره برداری بی رویه از منابع اب زیرزمینی در ایران ، بالاخص در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی و نیز مناطقی که سالیان متمادی خشکسالی را تجربه کرده اند، باعث افت آب های زیرزمینی در این مناطق شده ، به نحوی که نمودار سطح ابهای زیرزمینی افت قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. بنابراین مدیریت منابع آب های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت خاصی برخوردار است و پیش بینی روند افت آبهای زیر سطحی کمک زیادی به برنامه ریزی برای مدیریت منابع زیرزمینی اب خواهد کرد. استان کرمان نیز به علت قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک کشور از مشکل خشکسالی رنج می برد . فقر منطقه ، نیاز فراوان محصولات کشاورزی به اب و نیز افزایش مصرف بی رویه ، افت سطح ابهای زیرزمینی در کرمان را با روند افزایشی مواجه کرده است. در این مطالعه با توجه به اهمیت برنامه ریزی جهت استفاده از ذخایر آّ های زیرزمینی در سال های اتی ، به پیش بینی روند کاهش آب های زیر سطحی پرداخته شده است. یکی از روشهای پیش بینی در این زمینه رویکرد شبکه عصبی مصنوعی است. در این مطالعه با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی و در نظر گرفتن امارهای سری زمانی مربوط به افت آب های زیر سطحی در شهرستان کرمان ، افت سطح آبهای زیرزمینی در سالهای ۱۳۸۸-۱۳۹۲ پیش بینی شده است.