سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی زاهدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
ناصر مهرشاد – استادیار دانشگاه بیرجند
کاظم انوری – استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده:

درسالهای اخیر استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی درپیش بینی اثرات متغیرهای مختلف روی یک متغیر خاص و مدل کردن روابط پیچیده ی این متغیرها با یکدیگر مورد توجه قرارگرفته است دراینتحقیق ابتدا از شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی نتایج درمان بیماری سرطان مری به روش کموتراپی و رادیوتراپی نئواجونت و سپس جراحی دربیماران مبتلا به اسکوآموس کارسینومای مری استفاده شده است درمرحله بعد بااستفاده از ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک روشی برای انتخاب موثرترین پارامتر درمانی از بین مجموعه ای از عوامل پیشنهادی تاثیر گذاربرروند درمان ارایه شده است درانتها تعیین میزان دوز داروی شیمی درمانی مورد استفاده برای مبتلایان با ترکیب چندشبکه عصبی ارایه شده است نتایج پیاده سازی نشان میدهد که شبکه عصبی درحد رضایت بخشی قادر به پیش بینی روند درمان بیماری سرطان است.