سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره سوزنچی کاشانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی یعقوبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدرضا اکبرزاده توتونچی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

درصنعت برق یکی ازمسائل با اهمیت مساله بررسی مساله بررسی رفتارآشوبی میزان مصرف برق وسپس پیش بینی آن می باشد درطول سال الگوی بارمربوط به روزهای تعطیل خاص همچون جشن ها وفات ها وروزهای خاص غیرتعطیل نسبت به یک روز معمولی متفاوت است بدیهی است که نتوان رفتارآنها را همانند سایرروزها پیش بینی نمود و می بایست از سیستم خبره که الگوی بار آنها را با توجه به عوامل مختلف شبیه سازی می کند استفاده نمود دراین مقاله ضمن بررسی آشوبی بودن و پیش بینی پذیری منحنی بارالکتریکی توسط نمای لیاپانوف با استفاده ازسیستم چندگانه فازی عصبی به پیش بینی بارمصرفی می پردازیم