سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید زنگنه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی نفت

چکیده:

برمبنای تئوری ترکیب درصد موضعی و تئوری دو سیال برای محاسبه ضریب اکتیویته حلال در محلول پلیمر یک مدل ترمودینامیکی در این تحقیق ارایه شده است مدل ارایه شده دارای دو پارامتر تنظیمی است که اثرات برخورد بین حلال و پلیمر را در نظر می گیرد و براین اساس آنتالپی مخلوط دو جزئی پلیمر/حلال برمبنای تئوری دو سیال بدست آمده و به کمک آن انرژی آزاد گیبس محلول محاسبه می شود پارامترهای تنظیمی این مدل به عنوان تابعی از دما درنظر گرفته شده است که به کمک یک تابع هدف مناسب این ضرایب برای سیستم های مختلف پلیمر/حلال بدست آمده اند مقادیر خطای متوسط نشان میدهد که مدل حاضر دارای دقت بسیار خوب و بالایی برای بررسی رفتار فازی VLE محلولهای پلیمری دارد.