سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید مسعود حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیدجمال حسینی پور – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سلمان نوروزی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عبدلاحمید گرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

امروزه از ورق های آلیاژی عملیات حرارتی پذیر در بسیاری از فرایندهای شکل دهی استفاده می شود. معمولا این الیاژها پیش از فرایند شکل دهی ، با مکانیزم پیر سازی طبیعی یا مصنوعی به مقدار معینی پیر سخت شده اند. وقوع فرایند پیر سختی شکل پذیری این الیاژها به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو پیش بینی شکل پذیری و خواص مکانیکی این ورق های بعد از وقوع پیرسختی امری مهم در موفقیت فرایند شکلدهی است. در این پژوهش به کمک کدل اشبی و شرلیف مدلی ساخته شده که شکل پذیری ، استحکام تسلیم و سختی آلیاژ آلومینیوم AA6063 را بعد از عملیات حرارتی پیر سختی پیش بینی می کند.در نهایت این مدل با نتایج تجربی اعتباردهی شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که مدل ساخته شده تطابق مناسبی با نتایج آزمایشگاهی دارد.