سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید احمد به گزین – دکتری مهندسی مواد ، پارک علم و فناوری فارس
فاطمه محزون – دکترای مهندسی مواد ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
نازنین افسر کازرونی – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مواد ، دانشگاه شیراز
محمد ابراهیم بحرالعلوم – دکترای مهندسی مواد ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز

چکیده:

در تحقیق حاضر با استفاده از دستگاه خستگی-سایشی که در آزمایشگاه ساخته شده و نیروی سایشی و تنش سیکلی را به طور همزمان اعمال می نماید، رفتار فولاد ۳۱۶L و همین فئلاد که از طریق پوشش دهی پلاسما الکترولیتی نیترو کربوریزه شده بود، مورد مطالعه قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج آزمایش به صورت نمودار سیکل شکست بر حسب تنش خستگی که به صورت خمشی اعمال می گردد، گرد آوری شد. با توجه به این نمودارها نشان داده شد که نمونه نیترو کربوریزه شده مقاومت بیشتری(حدود ۴۰% برای نیروی سایشی ۱۵٫۶ نیوتن و حدود ۶۰% برای نیروی سایشی ۲۵ نیوتن) در برابر اعمال همزمان نیروهای سایشی و خستگی از خود نشان می دهد. همچنین نشان داده شد. که در ترکیب های خاصی از تنش های فشاری و خمشی، مقاومت قطعه بیشتر از حالتی است که تنش فشاری یا خستگی به تنهایی اعمال شود.