سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پرهام بهروزنمینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر، مرکز تحقیقات خودرو،تهران، ا
علی صالح زاده نوبری – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران؛

چکیده:

در تولید یک خودروی سواری ، طراحان همواره بدنبال رسیدن به خودرویی راحت از نظر سواری با پایداری دینامیکی بالا میباشند لیکن به دلیل مقابل هم بودن پروسه طراحی خودرو از دو منظر HANDLING وride همواره طراحان و مهندسان خودرو به دنبال یافتن نقاطی بهینه در طراحی خودرو می باشند که هم منطبق بر استانداردهای سواری (مانند ISO 2631 و هم منطبق بر استانداردهای پایداری خودرو ( مانند ۴۱۳۸ ISO و ۳۸۸۸ ISO باشد .در رسیدن به این مهم علاوه بر رعایت نکات دقیق در پروسه طراحی سیستم تعلیق خودرو ، انجام آزمونهایHANDLIG و RIDEبرروی نمونه تحقیقاتی تولید شده یا نمونه معیار تولید بسیار حائز اهمیت است.در این مقاله به صورت دقیق توضیح داده می شودکه چگونه با تجهیز یک خودروی در آستانه تولید ( معیار تولید) به دستگاههای ابزار دقیق ثبت ارتعاشات خودرو ،توضیح پروسه آزمونها ، استخراج نمودارهای فرکانس ، شتاب و تحلیل آنها و مقایسه با استانداردها می توان رفتار خودرو را از نظر خوش سواری و پایداری بررسی نمود و راهکارهایی جهت افزایش کیفیت آنها ارائه نمود