سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاد یزدانی – استادیار دانشگاه کردستان سنندج
میلاد کوثری – کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

تئوری احتمال بیزین یک روش پرکاربرد و مناسب برای محاسبه پارامترهای مختلف لرزه ای است و شامل چند ویژگی مهم است که این ویژگی ها درتحلیل خطر لرزه ای نقش مهمی را ایفا میکند تئوری احتمال بیزین ابزاری است که به دلیل سازگاری با مبانی احتمالات قادر است اطلاعات لرزه ای بدست آمده از داده های لرزه شناسی را با مشاهدات تاریخی ترکیب یا به عبارتی اطلاعات بدست آمده بوسیله داده های گذشته را به روز کند دراین مطالعه زمین لرزه های بزرگتر از بزرگای ۶٫۵ درشعاع ۲۰۰ کیلومتری کلانشهرتهران موردبررسی قرارگرفت که با حذف پیش لرزه و پس لرزه ها از کاتالوگ توزیع پواسون بررویدادها حاکم گردید و با استفاده از رویکرد بیزین مقدار میانگین بیشترین احتمال برای دوره بازگشت زمین لرزه ها تعیین و براساس آن زمان وقوع زلزله بزرگ بعدی دراین منطقه پیش بینی گردید.