سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آیدین علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
جعفر جوانمردی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

معمولا مشکلات ناشی از پیدایش هیدرات درصنایع انتقال گاز مربوط به ایجاد کریستال با ساختار I,II است و درصنایع نفت که ملکولهایی با سایز ملکولی بزرگ مانند ایزوپنتان ، نئوهگزان و … وجود دارند کریستالهای هیدرات با ساختار H بوجود می آیند به همیندلیل آگاهی از شرایط تشکیل هیدرات با ساختمان H حائز اهمیت می باشد دراین کار شرایط تعادلی تشکیل هیدرات Hدرحضور گاز کمک کننده متان با استفاده از تئوریواندروالس – پلاتیو vdWP) و معادله PSRK به همراه قانون اختلاط MHV1 برای ۱۰ سیستم پیشن بینی شده است و تطابق خوبی بین نتایج بدست آمده از این مدل و داده های آزمایشگاهی موجود در مقالات مشاهده شده است.