سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم نوحانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد دزفول
صمد امامقلی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
مریم کیانی – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

محدودیت منابع آب دردسترس افزایش تقاضا و آلودگی آبهای موجود درطی چنددهه اخیر ضرورت مدیریت منابع اب را بالا برده است دراین راستا پیش بینی و مدلسازی سیستم های هیدرولوژیکی یکی از ابزارهای مهم مدیریتی جهت پیش بینی مقادیرآتی این سیستم ها به شمار می آیند که ازجمله این مدلها می توان به روشهای استوکستیکی اشاره کرد دراین تحقیق با استفاده ازمدلسازی استوکستیکی به پیش بینی مقادیر دبی رودخانه جراحی دراستان خوزستان بصورت سالانه و ماهانه پرداخته می شود مدلهای ارایه شده دراین تحقیق شامل اتورگرسیو میانگین متحرک هم زمان جهت مدلسازی داده های سالانه و اتورگرسیو میانگین متحرک چندمتغیره برای داده های ماهانه می باشد نرم افزار مورد استفاده دراین تحقیق SAMS 2007 است که با استفاده از آن تمامی مدلهای فوق اجرا شده اند.