سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود شریف زاک – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-گرایش سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید ب
غلامعباس بارانی – استاد بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مقطع اکثر جریان های طبیعی یا رودخانه ها مانند یک کانال مرکب (ترکیبی) بوده که این مقاطع معمولا شامل یک کانال اصلی به همراه یک یا دو پهنه سیلابی است. تعیین ظرفیت این گونه مقاطع در پیشگیری از وقوع سیلاب و همچنین جنبه های مختلف اقتصادی از جمله توسعه پارکها و اراضی کشاورزی، بسیار حائز اهمیت می باشد. از این رو مطالعات زیادی بر روی مدلهای دبی- اشل ۱ انجام شده و مدلهای یک بعدی و دو بعدی مختلفی پیشنهاد شده است. در تحقیق حاضر روشهای مقطع واحد SCM) تقسیم بندی مقطع ۳ DCM) کوهیرنس COHM) تبادل دبی EDM) وشیونو- نایت SKM) مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آنها با نتایج حاصل از روش شبکه های عصبی چند لایه MLP) مقایسه گردیده است.نتایج این مقایسه حاکی از این است که مدل شبکه های عصبی مصنوعی ANN) دارای نتایج بهتری نسبت به روشهای COHM و EDM بوده و در مجموع سه روش فوق دارای نتایج دقیق تری نسبت به روشهای SKM و DCM و SCM می باشند.