سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد فرهادی – دانشجویان کارشناسی ارشد سازه های آبی
سلیمان قاسمی –

چکیده:

یکی از اهداف سدپاره سنگی کنترل بیشتر رسوب انتقال یافته ازدریاچه پشت سد می باشد از انجا که جریان رسوب درداخل سدپاره سنگی بهدلیل بزرگ بودن خلل و فرج بدنه سد اکثرا آشفته میباشد دیگر ازقوانین مرسوم مانند دارسی تبعیت ندارد بنابراین درک رابطه سرعت جریان و گرادیان هیدرولیکی مشکل میشود روابطی که ارایه شده نیز دارای قدرت و دقت کافی برای پیش بینی رفتارهیدرولیکی رسوب درسدپاره سنگی نمی باشد بنابراین استفاده از روشهای پیش بینی ازجمله روشهای هوش مصنوعی لازم میشود دراین تحقیق SVMs به عنوان روشی برای پیش بینی دبی رسوب درسدهای پاره سنگی استفاده شده است روش مذکور پارامتر بدون بعد رسوب را برحسب عاملهای بدون بعد خواص فیزیکی و هندسی آب و مصالح سد پیش بینی می کند داده ها به دو گروه آموزش و ازمون تقسیم شدند که ضریب همبستگی درهر دو فاز ۰/۹۹ شد