سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
عصمت آذریون – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

پیشنهادی ANN و مدل CBR به عنوان ابزار عملگرد نگاشت کلی به صورت تقریبی رابطه بین ورودی و خروجی از مدل مکانیستی عمل می کنند اثرساختار خواص بتن و شرایط زیست محیطی برروی میزان اسیب ناشی ازخوردگی فولاد مورد بررسی قرارگرفته است شبکه های عصبی و مصنوعی برای طبقه بندی ویژگیها به عنوان ابزاری برای طبقه بندی اسیب و پیش بینی درجه آسیب مورد استفاده قرارگرفت مدل توسعه یافته می تواند برای برنامه ریزی نگهداری سازه های مورد بررسی و طراحی آثار ترمیمی مفید باشد با استفاده ازشبکه های عصبی آموزش دیده موفق آنالیز حساسیت برای تعیین نفوذتغیرات درهرمتغیر مانندحداکثر عرض ترک منطقه لایه برداری کردن ازبتن قرارگرفتن درمعرض تقویت ارماتور و غیره برروی سطح آسیب دیده تعیین میگردد.