سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید طهرانی دهکردی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هوشنگ نصرتی – استادیار وعضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبی
سید هژیر بهرامی – دانشیار وعضو هیآت علمی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به اهمیت خواص مکانیکی کامپوزیتهای ساختهشده از پارچه های تاری و پودی و کاربرد روزافزون آنها در صنایع مختلف در این مقاله به کمک روابط میکرو و ماکرومکانیک روشی جهت پیشبینی خواص کششی کامپوزیتهای پلیمری ارائه شده است.روابط میکرو مکانیک با استفاده از خصوصیات مواد اولیه شامل خواص تقویت کننده و ماتریس خواص مکانیکی هر لایه را مشخص کرده ، آنگاه با استفاده از روابط ماکرومکانیک خواص مکانیکی لمینیتهایی با آرایشهای مختلف تعیین گردید. جهت تعیین میزان کارایی روش ارائه شده نمونه های کامپوزیتی با همان آرایش تهیه شد. آنگاه نمونه ها تحت آزمایش کشش در راستای گوناگون قرار گرفتند.مقایسه نتایج تئوری با تجربیات نشان می دهد که تئوری استفاده شده روند تغییر تنش و کرنش را با تغییر زاویه اعمال نیرو در آرایشهای مختلف به خوبی نشان می دهد. همچنین این تئوری برای طراحی اولیه سازه های کامپوزیتی روش مناسبی می باشد.