سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی شفیعی محمدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
کامران دهقانی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، مدلی جهت پیش بینی خواص مکانیکی ورق آلومینیومی بعد از فرایند نورد سرد طراحی شد. تست نورد بر روی سه گروه از آلیاژهای آلومینیوم۵۰۵۲ و ۸۱۱۱ و۳۱۰۵) انجام شد و نتایج بدست آمده جهت طراحی شبکه به کار برده شدند. ،)پارامترهای ورودی شبکه شامل ترکیب شیمیائی ورق، مقدار کاهش ضخامت، اندازه دانه و خواص مکانیکی اولیه ورق انتخاب شدند در حالی که خواص مکانیکی ورق شامل تنش تسلیم، سختی و اندازهدانه و داکتیلیتی به عنوان پارامترهای خروجی انتخاب شدند. مقایسه نتایج حاصل از مدل با نتایج تجربیمطابقت خوبی را نشان می دهد