سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدتقی دستورانی – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
سمانه پورمحمدی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها
علیرضا مساح بوانی – عضو هیئت علمی پردیس ابوریحان
محمدحسن رحیمیان – کارشناس مرکز ملی تحقیقات شوری

چکیده:

پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی از مباحثی است که امروزه بیش از پیش برتمامی ابعاد زندگی بشر تاثیر گذار بوده است خشکسالی های پی در پی سیلابهای بزرگ و پدیده های طوفانهای دریایی که امروزه گریبانگیر زندگی انسان شده است همه در ساله تغییرات تدریجی اقلیم در جهان می باشد کشور ایران با قرارگرفتن در کمربندخشکی جهان از جمله کشورهایی است که منابع آب کشاورزی و منابع طبیعی آن به تدریجی رو به زوال و نابودی می باشدکه ا ین مسئله به دلایل مختلف از جمله تغییر اقلیم طبیعی و پیشرفت تکنولوژی می باشد هدف از این تحقیق پیش بینی خشکسالی در دو دهه اینده به کمک خروجی مدلهای چرخش عمومی جو می باشد دراین تحقیق مدل HasCM3 جهت پیش بینی خشکسالی در ایستگاه یزد انتخاب شد و جهت تعیین خشکسالی ها از دو سناریو A2,B2 استفاده شد تا شاخص خشکسالی SPI,RDI را تا سال ۲۰۳۹ براورد نماید.