سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیرا عشائری – دانشجوی رشته آبیاری زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

پایش خشکسالی یا ترسالی در برنامه ریزی های زیست محیطی و اقتصادی بویژه برنامه ریزی برای مصارف آب در بخش کشاورزی که بزرگترین مصرف کننده آب است یکی از ضروریات مهم به شمار می اید به منظور بررسی خشکسالی های اتی در شرایط تغییر اقلیم از شاخص استاندارد شده بارش استفاده گردید مولد داده های هواشناسی با وارد نمودن داده های هواشناسی مشاهداتی ایستگاه ورامین در دوره ای ۴۹ ساله ۲۰۰۹-۱۹۶۱ مورد ارزیابی قرارگرفت میانگین ماهانه مقادیر مشاهداتی بارش در سالهای ۲۰۰۹-۲۹۸۰ با میانگین شبیه سازی شده آن دارای ضریب همبستگی ۰٫۸۵ بود داده های بارش اتی تحت دو سناریوی انتشار تغییر اقلیم A2,A1 توسط مولد احتمالاتی هواشناسی کلایم جن تولید شد نتایج نشان میدهد که فراوانی سالهای دارای خشکسالی ملایم در شرایط تغییر اقلیم اتی افزایش خواهد یافت.